Skriv for at søge

Når naturen blander sig i ligestilling

Del

I dag er det Kvindernes internationale kampdag. Dagen, hvor der hvert år sættes fokus på kvinders ligestilling i verden. En ligestilling som naturen, på enkelte punkter, har det med at blande sig i. 

Dagen bliver brugt meget forskelligt verden om, hvor nogle lande holder national helligdag. I Kina har kvinder en halv fridag denne dag. I en del lande fejres dagen ved at kvinder får gaver og blomster.

Lige så vigtig som ligestillingen er for at kvinder lønnes og behandles på lige fod med mænd. Lige så vigtigt er det, at vi anerkender at mænd og kvinder ikke er ens. Fysisk og mentalt er vi to forskellige arter.

Lad mig starte med at gøre min holdning klar. Kvinder skal behandles på lige fod med mænd i alt. Bare fordi man er mand, betyder det ikke at man har ret til mere eller andet. Dog mener jeg stadig at vi mænd skal holde på formerne og opføre os galante over for kvinderne.

Der hvor ligestillingen en gang i mellem kammer over, er der hvor vi fornægter vores køns forskelligheder. Det er disse forskelligheder, der gør at vi som mand og kvinde har forskellige forcer. Viste du at:

  • Kvinder har et talecenter i både den logiske og den kreative/følelsesmæssige halvdel. Mænd har kun et talecenter i den logiske hjernehalvdel. (Det er f.eks. derfor at mænd har så svært ved at tale om følelser.)
  • Mænd har i gennemsnitligt flere forbindelser i hver enkelt af de to hjernehalvdele, mens kvinderne har flere forbindelser mellem hjernehalvdelene. (Kilde: PNAS)
  • Mænd har en bedre motorik og rumforståelse end kvinder
  • Kvinderne har en overlegen hukommelse, fungerer bedre socialt og er bedre til at håndtere flere ting på en gang
  • Mænd har tunnelsyn og kvinder har et bredere synsperspektiv. (Det er derfor at manden ikke kan finde noget i køleskabet, men kvinden kan.)

Helt tilbage fra urtiden, er kvinder bedre til at holde styr på flere ting og har mere empati, ligesom mænd er bedre til at jage, og har tunnelsyn for at kunne sigte og ramme.

Når vi så taler om ligestilling i dag, er vi nødt til også at have fokus på hvad vi som køn er gode og mindre gode til. Det hjælper ikke at man død og pine skal tvinge ligestilling igennem, så der er lige mange mænd og kvinder i alle jobs. At der er lige mange mænd og kvinder i bestyrelser – jeg kunne blive ved.

Ligestilling handler om at mænd og kvinder skal behandles ligeligt og at begge køn har mulighed for at forfølge de jobs, som de selv mener giver mening. Men at tvinge ligestilling igennem for at få ligevægt mellem kønnene i et hvert job, er at tvinge vand til at løbe op ad bakken. Sådan fungerer naturen ikke. Der vil altid være noget det ene køn, per natur, er bedre til.

Lad os hylde ligestillingen og forskellighederne sammen.

Tillykke med Kvindernes Internationale Kampdag 20016

Fakta om Kvindernes internationale kampdag. Kvindernes internationale kampdag blev skabt af Clara Zetkin den 26. og 27 august 1910. Her afholdte Socialistisk internationale et stort kvindemøde. Kongressen blev afholdt i Folkets Hus på jagtvej 69, som senere blev til Ungdomshuset og endeligt ryddet og nedrevet i 2007.

Tags:
Christian Gravgaard

Jeg har studeret non-verbal kommunikation i over et årti, er uddannet specialist i kropssprog, selvstændig virksomhedsejer, indehaver af 2 Børsen Gazeller og professionel bestyrelsesmedlem. Som specialist i kropssprog rådgiver jeg virksomheder og privatpersoner i at få mere ud af deres sociale kompetencer. Det gør jeg både som rådgiver og bestyrelsesmedlem.

  • 1