By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Amygdala

Amygdala sidder i det limbiske system og er blandt andet årsagen til at vi oplever frygt. Centeret håndterer alle inputs fra kroppen og scanner vores hukommelse efter om den opfanger noget farligt. Gør den det, giver den os en frygt-reaktion og handler selv ved at sende signaler ud i kroppen. Dermed er centeret også afgørende for vores velbefindende.

Klynge eller Cluster

En klynge eller et cluster inden for kropssprog eller non-verbal kommunikation, er en gruppering af udtryk. Det vil altså sige at der er mere en et træk eller signal der omhandler det samme. Når man læser kropssprog ved andre, er der en tommelfingerregel der siger at man skal se et…

Kropssprog

Kropssprog er ordløs (non-verbal) kommunikation og består af alt det som din krop viser. Det vil sige ansigtsudtryk, øjebevægelser, kropsholding eller gestus. Med undtagelse af autister, genkender og fortolker vi mennesker det automatisk. Fortolkningen bliver en del af vores intuition, som hjælper os til at handle og fornemme”.

Mikroudtryk

Mikroudtryk er små ansigtsudtryk, som kun varer ned til 1/10 del sekund. Mikroudtryk er opdaget af Dr. Paul Ekman, som opdagede at ansigtsudtryk er genetiske og universelle. De 8 basis udtryk hos mennesker er: Væmmelse Foragt Vrede Glæde Sorg Overraskelse Frygt Not Face (Opdaget i 2016 af forskere fra Ohio State…