By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Amygdala

Amygdala sidder i det limbiske system og er blandt andet årsagen til at vi oplever frygt. Centeret håndterer alle inputs fra kroppen og scanner vores hukommelse efter om den opfanger noget farligt. Gør den det, giver den os en frygt-reaktion og handler selv ved at sende signaler ud i kroppen. Dermed er centeret også afgørende for vores velbefindende.

Venstre hjernehalvdel

Den venstre hjernehalvdel er ansvarlig for  vores logik . Den venstre hjernehalvdel indeholder også sprogcenter, fortolker mønstre og er detaljeorienteret . Det er her, vi udvikler og anvender sproget og andre kognitive færdigheder som skrivning, læsning og regning. Venstre hjernehalvdel er desuden typisk forbundet med adfærd som eftertænksomhed, tilbageholdende, rolig…